Stelénné Sárközi Edit

– Tanító – 
Alsós Reál Munkaközösség vezető

(Nem kötelező megadni)