Igazgatói köszöntő

Dienes Béla
Igazgató

Kedves Látogató!
Tisztelettel köszöntöm intézményünk honlapján!

A mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola története több mint egy évszázados múltra tekint vissza.  1906-ban már állt az a régi épületrész, amelyben a Polgári Fiúiskola kezdte meg működését szeptember 1-jén. Ez a múlt kötelez bennünket arra, hogy megtartva az elődök hagyományait olyan nevelési-oktatási színvonalat biztosítsunk intézményünkben, amely a később felnövő generációk számára is biztos alapokat ad.

Katolikus oktatási intézményként nevelő-oktató munkánkat a tudás, az érték és a hit alapjaira helyezzük. Fontosnak tartjuk a magas szintű oktatást, az alapos tudás megszerzését, amellyel biztosan folytathatják tanulmányaikat tanulóink a középfokú intézményekben. Tudjuk azt is, hogy a szeretet tudás nélkül tévútra visz, a tudás szeretet nélkül elbizakodottá tehet. Pedagógusaink számára a legfontosabb feladat tehát az, hogy az ismeretek átadása mellett olyan szeretetteljes légkört teremtsenek meg, ahol minden diákunk biztonságban érezheti és megtalálhatja önmagát.

„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, …ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért.

Valljuk, hogy  együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.”

NEMZETI HITVALLÁSunk gondolatait adjuk útravalóul minden tanítványunknak.