Hornyákné Varga Judit

– Német nemzetiségi tanító – 

(Nem kötelező megadni)