Farkasné Papp Marianna

– Magyar – Hittan , tánc és dráma szakos tanár – 

(Nem kötelező megadni)