Szent Márton -nap Mátészalkán

Szent Márton -nap Mátészalkán

A Gróf Széchenyi István Alapítvány Mátészalka, Széchenyi u. 7. és  Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda ünnepi megemlékezést tartott  november 11-én Tours-i Szent Mártonról, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett NKUL-KP-1-2022/1-000769 azonosítószámú pályázat keretében valósítottunk meg 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az idei évben a német nemzetiség, sváb identitástudat megőrzését, mélyítését támogattuk ezen alkalommal több programelem megvalósításával. Frey Mária német nemzetiségi pedagógus, hon -és népismeret tanár, tankönyvszerző által szakmai előadás keretében szereztek új ismereteket intézményünk német tagozatos pedagógusai.

Szentmise keretében fohászkodtunk Tours-i Szent Mártonhoz és kértük, mutassa meg nekünk a helyes utat, irányítson minket a világító fény felé. A szentmisét Heidelsperger István esperes, plébános úr, iskolánk lelkivezetője celebrálta.

Ezt követően német tagozatos gyerekeink számára tematikus tanösvénnyel kedveskedtünk. A megállóhelyeken a hagyományápolás különböző színtereit próbálhatták ki diákjaink, így megismerkedhettek többek között sváb ételekkel, mint például a strudlival, amelyet meg is kóstolhattak, háztartás körüli és konyhai eszközökkel, terménybetakarításra használt nélkülözhetetlen eszközökkel, régi épületek fotóival, azok funkcióival, svábok által használt orvoslással, gyógynövények termesztésével, feldolgozásával, nyelvi kultúrát fejlesztő mondókákkal és feladatokkal. A program vidám hangulatát a táncház adta. A gyerekek népviseletbe öltözve, hivatásos táncpedagógusok segítségével ropták a táncot. A nap különlegességét egy idős, sváb néni hiteles vallomása adta. Mesélt a gyerekeknek gyermekkoráról, sváb szokásokról, hagyományokról. Megosztotta tanulóinkkal, hogyan éltek német svábként gyerekkoruktól saját településükön, és milyen szokásokat, hagyományokat ápolnak még ma is.

Diákjaink érdeklődően, figyelemmel és élvezettel végezték az egyes állomások feladatait, de ugyanakkor az elmaradhatatlan embernagyságú ludas dekorációk is elvarázsolták őket.

A projektnap célja és eredménye, hogy gyerekeink lássák, megtapasztalják és megismerjék a svábok gondolkodásmódját, életét. A kitűzött célok, feladatok sikeresen megvalósultak, a gyerekek saját tapasztalatukon keresztül azonosultak a sváb kultúrával. Kipróbálhattak olyan eszközöket is, amelyeket eddig nem ismertek.

November 12-én, szombaton a Német Nemzetiségi Önkormányzat iskolánk összefogásával felvonulással zárta a Márton- napi megemlékezést.

A magyarországi német nemzetiségi közösségek és iskolák ezen a napon lámpás felvonulással emlékeznek meg Szent Mártonról. A lámpás felvonulás szokása azonban nemcsak a Márton- naphoz kapcsolódik, hanem a télbe forduló sötétedő naphoz is. Manapság szinte minden közösségi ünnep alaphangulatát a fúvószenekar adja meg. Így történt ez Mátészalkán, a Fény városában is. A határon túlról érkezett sváb fúvószenekar közel 120 éves múlttal büszkélkedhet. A fúvószenekar nagy sikernek örvend nem csak a községben, a környező településeken és belföldön, de a határon túlra is rendszeresen ellátogat. A felvonulás ünnepi hangulatát a vendégzenekar szolgálata adta. A gyermeki kézzel készített lámpások, a szülői közösség, a pedagógusok jelenléte, Heidelsperger István, iskolánk lelkivezetőjének áldása, Dienes Béla, iskolánk igazgatójának és Mátészalka város alpolgármester asszonyának gondolatai, lelki útravalói az ünnep meghittségét nemesbítették.

Projekthetünk zárásaként arra kértük Tours-i Szent Mártont, segítsen minket önzetlenségével, hittérítő munkásságával, és jóságával a nehéz időkben is buzdítson minket az összefogásra.

A Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda nevében köszönettel tartozunk a program megvalósításáért elsősorban a német tagozatos pedagógusoknak, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve intézményünk minden segítőkész kollégájának, dolgozójának.

 

Dienes Béla

kuratóriumi tag

Mátészalka, 2022. 11. 16.

Frey  Mária német nemzetiségi szakértő online előadása

Előadás anyaga letölthető: https://padlet.com/marylufrey/StMartin

Szatmári Svábokról egy Mérk községben lakó néni mesélt a gyerekeknek.

Nemzetiségi tanösvény állomásai