III. Királyok és fejedelmek útján Erdélyben Túrázással a Tordai-hasadékban

III. Királyok és fejedelmek útján Erdélyben Túrázással a Tordai-hasadékban

Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000634

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul! Program keretében (Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000634) iskolánk 30 hetedikes tanulója 3 kísérő pedagógussal május 23-27. között színes programokkal teli napokat tölthettek Erdélyben.

A pályázaton elnyert támogatás értéke 3 109 936 Ft.

Kirándulásunk célja az volt, hogy Erdély történetét a magyar királyok és az erdélyi fejedelmek cselekedeteinek az életükhöz kötődő helyszíneken történő felidézésén keresztül ismerjék meg a széchenyis tanulók.

Az 5 nap alatt csupa olyan helyszínt kerestünk fel, melyek valamilyen módon fontos szerepet játszottak uralkodóink életében és megismerhettük a hozzájuk fűződő legendákat is. Arad, Déva, Vajdahunyad, Torockó, Nagyenyed, Nagyvárad, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Marosillye nevezetességeinek megtekintése mellett túráztunk a Tordai-hasadékban, megismertük a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által nevelt hasonló életkorú diákok életkörülményeit.
A tanulók és kísérőik felejthetetlen, maradandó élményeket szereztek, megismételhetetlen pillanatokat éltek át. A diákok számára kézzelfoghatóvá váltak a korábban megtanult ismeretek.

A kirándulást szülőértekezlet előzte meg, amely során a szülők tájékoztatást kaptak a programokról, időpontokról, várható költségekről.

Az előkészítő órán diákjaink megismerték Erdély történelmét, a meglátogatott tájegységek történelmi múltját és a régió etnikai sajátosságait; magyarságának múltját és jelenét; a Trianoni-döntés előzményeit és következményeit, máig tartó hatásait. Megbeszéltük a kirándulásunk részleteit, és röviden ismertettük az egyes helyszínekkel kapcsolatos tudnivalókat, az érintett városok nevezetességeit. Az útvonalat térképen követtük végig.

Az értékelő órán a kiránduláson készített fotók segítségével szemléltettük és mutattuk be iskolánk tanulóinak a kirándulás élményeit, eseményeit, kiállítottuk a diákok által elkészített posztereket.

1. nap

2022. május 23-án útra kelt a 7. b és 7.c osztály, hogy felejthetetlen kirándulást tegyenek Erdélyben, szent királyaink és az erdélyi fejedelmek nyomait kutatva.
Az első napon a Körös-parti Párizs, Nagyvárad nevezetességeit tekintették meg, majd megálltak a Király-hágón, Erdély történelmi kapujában. Útjukat a kalotaszegi falvak gyöngyszeme, a népdalokból jól ismert Körösfő felé vették, ahol meglátogatták a ritkaságszámba menő kazettás mennyezetű református templomot.
A fárasztó nap után az Aranyos folyó partján, Sinfalván hajtották álomra a fejüket.
Három pedagógus kísérte a gyermekeket: Vilmosné Makó Judit és Szántó Alexandra tanárnők, valamint Németh Norbert tanár úr.

2. nap

Kis csapatunk a délelőtt folyamán látogatást tett ott, ahol kétszer kel fel a Nap, a Székelykő lábánál fekvő Europa Nostra díjjal kitüntetett meseszép Torockón, majd megtekintették a Néprajzi Múzeumot is.
Kora délután diákjaink egy Jules Verne regénybe csöppentek, ugyanis utazást tehettek a Föld középpontja felé, méghozzá 13 emelet mélységben. A tordai sóbánya mélyén ténylegesen is megízlelhették a kincset érő erdélyi sót, ízmintát véve a bánya faláról.
Délután Erdély fővárosába, kincses Kolozsvárra látogattak, ahol megtekintették Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülői házát, valamint a Szent Mihály és a gótikus Farkas utcai templomot.

3. nap

A Határtalanul program 3. napja is bővelkedett látnivalókban, élményekben.
A délelőtt folyamán Szent László királyunk patkónyomait keresve a Tordai-hasadékban tettek kirándulást diákjaink. A monda szerint a Torda-hegy akkor szakadt ketté, mikor a kunok elől menekülő szent király Isten segítségéért fohászkodott.
Következő állomás a Jókai regényből ismert Nagyenyed volt, melyet a „szenvedések városának” is neveznek. A nagyenyedi várfal tövében álló emlékműnél koszorút helyeztek el a hetedikesek, emlékezve a letűnt korok magyar áldozataira.
A délutánt Gyulafehérváron, az Erdélyi Fejedelemség hajdanvolt fővárosában töltötték. A gyulafehérvári vár, és a Szent Mihály székesegyház is sokat mesélhetne nekünk a dicső múltról, és elődeink nagyságáról. A székesegyház falai között ma is láthatóak a Hunyadiak síremlékei, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai. A csillag alakúvá bővített gyulafehérvári erőd a három részre szakadás után kiépült végvárrendszer része, Közép-Kelet-Európa legnagyobb vára. És akik a vár sorsa felett őrködtek? Szent István, II. András, Bethlen, Báthory és Apafi fejedelmek.
Sose felejtsük: „A felhő mögött, mely ránk veti árnyékát, ott a csillag, mely ránk veti fényét.”!

4. nap

„Tizenkét kőmives összetanakodék,
Magos Déva várát hogy fölépittenék.
Hogy fölépittenék fél véka ezüstér,
Fél véka ezüstér, fél véka aranyér.”

Mindannyiunk számára ismerős Kőmíves Kelemenné, a falba épített asszony legendája. Izgalmas volt testközelből megtapasztalni ezt a misztikus helyet, hiszen csütörtök reggel kis csapatunk elsőnek magos Déva várát vette be, méghozzá gyalogszerrel! A pazar kilátás mindenkit elkápráztatott.
A Dévai Szent Ferenc Alapítványba is ellátogattak diákjaink, ahol beszélgethettek ott élőkkel, majd átadták az általuk gyűjtött adományokat, tisztítószereket.
A második megálló a Mikszáth által a „várak királyának” nevezett Vajdahunyad vára volt. A Hunyadi család ősi fészke, valódi gótikus lovagvár. A nagy törökverő Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, igazságos Mátyás király, valamint Bethlen Gábor élt és lakott e falak között.
Algyógy településen megtekintették Erdély legkorábban épült rotundáját, majd a feredőgyógyi vízesésnél tettek látogatást, ezzel zárva a tartalmas napot.
Mindenkinek jólesett a pihenés.

5. nap

Búcsú Erdélytől

Erdélyi utunk utolsó délelőttjén Bethlen Gábor szülőhelyét kerestük fel. Marosillyén még áll a Bethlen-kastély lakótornya, melyet Böjte Csaba atya alapítványa mentett meg az enyészettől, s mely így a szórvány magyarság jelképévé válhatott. Rendhagyó történelemóra keretében ismerkedtek a gyerekek a korszakkal, beöltözhettek régi viseletekbe. Vajon ki lett a nagyságos fejedelem?
Délután látogatást tett a kis csapat a Kárpáthaza legfontosabb Mária-kegyhelyén, a ferencesrendi máriaradnai kegytemplomban. Az oltáron elhelyezték és meggyújtották iskolánk gyertyáit is.
Az erdélyi kirándulás utolsó állomása Arad városa volt, ahol a látnivalók megtekintése után hetedikeseink az aradi vesztőhelyen helyezték el az emlékezés koszorúját.

Megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük Szántó Imre buszvezetőnek és Szűcs Melinda idegenvezető kísérőnek a gyerekekhez való pozitív hozzáállását, kedvességét, együttműködését.
Köszönjük a három kísérő pedagógus egész heti figyelő tekintetét, segítő jelenlétét!
Kívánjuk, hogy ezek az élmények sokáig kísérjenek benneteket, gyerekek!

Rendhagyó tanórán a hetedik évfolyam
Iskolánk hetedikes tanulói a Határtalanul Program nyertes pályázatainak (pályázati azonosító: HAT-KP-1-2021/1-000634 és HAT-KP-1-2021/1-000160) köszönhetően a Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak egyikén vettek részt 2022. április 26-án, ahol Veres Emese „A barcasági csángók” címmel tartott érdekfeszítő előadást. Az előadó Marosvásárhelyen született és elsősorban a barcasági csángók történetét és szokásait kutatja. A gyerekek az előadás során megismerhették a kis tájegység sajátosságait, az itt élő barcasági csángók múltját és jelenét.
A rendhagyó tanóra célja a Magyarország határain innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző képességének segítése, az egymás iránti felelősségérzet kialakítása, elmélyítése.
A Határtalanul Program pályázat írója és koordinátora Vilmosné Makó Judit tanárnő volt. Köszönjük önzetlen és áldozatos munkáját, mellyel évek óta hozzájárul a gyermekek lelki életének épüléséhez!
HATÁRTALANUL 1. nap
2022. május 23-án útra kelt a 7.b és 7.c osztály, hogy felejthetetlen kirándulást tegyenek Erdélyben, szent királyaink és az erdélyi fejedelmek nyomait kutatva.
A tegnapi napon a Körös-parti Párizs, Nagyvárad nevezetességeit tekintették meg, majd megálltak a Király-hágón, Erdély történelmi kapujában. Útjukat a kalotaszegi falvak gyöngyszeme, a népdalokból jól ismert Körösfő felé vették, ahol meglátogatták a ritkaságszámba menő kazettás mennyezetű református templomot.
A fárasztó nap után az Aranyos folyó partján, Sinfalván hajtották álomra a fejüket.
Három pedagógusunk kíséri a gyermekeket: Vilmosné Makó Judit és Szántó Alexandra tanárnők, valamint Németh Norbert tanár úr, akiknek ezúton is köszönjük a munkájukat!
Az első nap képes beszámolóját láthatják.
HATÁRTALANUL 2. nap
Kis csapatunk a délelőtt folyamán látogatást tett ott, ahol kétszer kel fel a Nap, a Székelykő lábánál fekvő Europa Nostra díjjal kitüntetett meseszép Torockón, majd megtekintették a Néprajzi Múzeumot is.
Kora délután diákjaink egy Jules Verne regénybe csöppentek, ugyanis utazást tehettek a Föld középpontja felé, méghozzá 13 emelet mélységben. A tordai sóbánya mélyén ténylegesen is megízlelhették a kincset érő erdélyi sót, ízmintát véve a bánya faláról…. 🙂
Délután Erdély fővárosába, kincses Kolozsvára látogattak, ahol megtekintették Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülői házát, valamint a Szent Mihály és a gótikus Farkas utcai templomot.
HATÁRTALANUL 3. nap
A Határtalanul program 3. napja is bővelkedett látnivalókban, élményekben.
A délelőtt folyamán Szent László királyunk patkónyomait keresve a Tordai-hasadékban tettek kirándulást diákjaink. A monda szerint a Torda-hegy akkor szakadt ketté, mikor a kunok elől menekülő szent király Isten segítségéért fohászkodott.
Következő állomás a Jókai regényből ismert Nagyenyed volt, melyet a „szenvedések városának” is neveznek. A nagyenyedi várfal tövében álló emlékműnél koszorút helyeztek el a hetedikesek, emlékezve a letűnk korok magyar áldozataira.
A délutánt Gyulafehérváron, az Erdélyi Fejedelemség hajdanvolt fővárosában töltötték. A gyulafehérvári vár, és a Szent Mihály székesegyház is sokat mesélhetne nekünk a dicső múltról, és eleink nagyságáról. A székesegyház falai között ma is láthatóak a Hunyadiak síremlékei, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kőszarkofágjai. A csillag alakúvá bővített gyulafehérvári erőd a három részre szakadás után kiépült végvárrendszer része, Közép-Kelet-Európa legnagyobb vára. És akik a vár sorsa felett őrködtek? Szent István, II. András, Bethlen, Báthory és Apafi fejedelmek. Sose felejtsük: „A felhő mögött, mely ránk veti árnyékát, ott a csillag, mely ránk veti fényét.”!
HATÁRTALANUL 4. nap
„Tizenkét kőmives összetanakodék,
Magos Déva várát hogy fölépittenék.
Hogy fölépittenék fél véka ezüstér,
Fél véka ezüstér, fél véka aranyér.”
Mindannyiunk számára ismerős Kőmíves Kelemenné, a falba épített asszony legendája. Izgalmas volt testközelből megtapasztalni ezt a misztikus helyet, hiszen csütörtök reggel kis csapatunk elsőnek magos Déva várát vette be, méghozzá gyalogszerrel! A pazar kilátás mindenkit elkápráztatott.
A Dévai Szent Ferenc Alapítványba is ellátogattak diákjaink, ahol beszélgethettek ott élőkkel, majd átadták az általuk gyűjtött adományokat, tisztítószereket.
A második megálló a Mikszáth által a „várak királyának” nevezett Vajdahunyad vára volt. A Hunyadi család ősi fészke, valódi gótikus lovagvár. A nagy törökverő Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, igazságos Mátyás király, valamint Bethlen Gábor élt és lakott e falak között.
Algyógy településen megtekintették Erdély legkorábban épült rotundáját, majd a feredőgyógyi vízesésnél tettek látogatást, ezzel zárva a tartalmas napot.
Biztosan mindenkinek jólesik a pihenés. Holnap már a hazatérés napja következik!
HATÁRTALANUL 5.nap
Búcsú Erdélytől
Erdélyi utunk utolsó délelőttjén Bethlen Gábor szülőhelyét kerestük fel. Marosillyén még áll a Bethlen-kastély lakótornya, melyet Böjte Csaba atya alapítványa mentett meg az enyészettől, s mely így a szórvány magyarság jelképévé válhatott. Rendhagyó történelemóra keretében ismerkedtek a gyerekek a korszakkal, beöltözhettek régi viseletekbe. Vajon ki lett a nagyságos fejedelem?
Délután látogatást tett a kis csapat a Kárpáthaza legfontosabb Mária-kegyhelyén, a ferencesrendi máriaradnai kegytemplomban. Az oltáron elhelyezték és meggyújtották iskolánk gyertyáit is.
Az erdélyi kirándulás utolsó állomása Arad városa volt, ahol a látnivalók megtekintése után hetedikeseink az aradi vesztőhelyen helyezték el az emlékezés koszorúját.
Megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük Szántó Imre buszvezetőnek és Szűcs Melinda idegenvezető kísérőnek a gyerekekhez való pozitív hozzáállását, kedvességét, együttműködését.
Köszönjük a három kísérő pedagógus egész heti figyelő tekintetét, segítő jelenlétét!
Kívánjuk, hogy ezek az élmények sokáig kísérjenek benneteket, gyerekek!