Határtalanul 2019/2020 tanév

Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában

5 nap Horvátországban

 

A 2019-2020-as tanévet iskolánk 7. b és 7. d osztálya horvátországi tanulmányi úttal kezdte a Határtalanul! pályázat (HAT-19-01-0529) sikeres elbírálásának köszönhetően.  Nagy izgalommal vágtunk neki a 2019. szeptember 16-20-ig tartó csodálatos öt napnak.

A pályázaton a számunkra megítélt támogatás összege 3447720 Ft.

A kirándulás során magyar történelmi és kulturális kincsek nyomába eredtünk Horvátországban. Baranyától egészen az Adriáig követtük a magyarság történelmi és kulturális lábnyomait, megismerkedtünk a határon túli magyarokkal, azok sorsával az adott régióban és felfedeztük a Zrínyi, Rákóczi család gyökerének fészkeit a történelmi Délvidékünkön. Legfontosabb eredmények: a határon túli magyar történelmi és irodalmi emlékhelyeknek a megismerése, a személyes élmények, barátságok szövődése, Horvátország természeti szépségeinek megismerése, a magyarságtudat erősödése. A diákok és a kísérő pedagógusok egyaránt pozitív élményekkel és a tapasztalatokkal tértek haza a kirándulásról. A gyerekek többsége most járt először Horvátországban, sőt volt, aki külföldön is most volt először. A kirándulás alatt szerzett tapasztalatokat felhasználhatják a későbbiekben történelem, magyar-és földrajzórákon. A tanulók a látottak alapján és az újonnan szerzett ismereteiknek köszönhetően jobban megértették a magyar történelem egyes eseményeit. Tudják, hogyan kell viselkedni, ha átlépik az államhatárt.

A közös élmények segítették a diákok közötti kapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat elmélyülését. Legnagyobb élmény a magyar diákokkal való találkozás volt, és az, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére megmártózhattak a tengerben!

A kirándulást szülőértekezlet előzte meg, amely során tájékoztattuk a szülőket a programokról, időpontokról, várható költségekről.

Az előkészítő órán diákjaink megismerték a meglátogatott tájegységek történelmi múltját és a régió etnikai sajátosságait; magyarságának múltját és jelenét; a Trianoni-döntés előzményeit és következményeit, máig tartó hatásait. Megbeszéltük a kirándulásunk részleteit, és röviden ismertettük az egyes helyszínekkel kapcsolatos tudnivalókat, az érintett városok nevezetességeit.   Az útvonalat térképen követtük végig.

Az 1. napon tettünk egy sétát a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkban. A helyi hagyományos építészeti elemeket felvonultató látogatóközpontban a nemzeti parkot bemutató kiállítást tekintettük meg, majd a bürühidakon tettünk sétát a mocsaras terület felett. A Dráván átkelve érkeztünk meg Eszékre. Felkerestük a várban Eszék óvárosát és annak főterét, a dzsámiból átalakított templomot, majd pedig a Ferences rendiek udvarában a bombatölcsérekből és puskahüvelyekből állított Krisztus feszületet, a főtéren a Szent Péter és Pál Nagytemplomot és a főbb nevezetességeket. Várdarócon megismerkedtünk a dél-baranyai magyarság hagyományaival, a magyar közösség helyzetével és sorsával. Este érkeztünk Csúzára.

2. napot iskolalátogatással kezdtük Kiskőszegen.Bemutatták az iskolát, megismerhettük az ott folyó munkát. Mi is bemutattuk településünket, iskolánkat. A Rákóczi-emlékév kapcsán előadtuk műsorunkat, átadtuk a vitt ajándékokat. A helyi diákok rövid műsorral kedveskedtek nekünk, és közös sport programon vettek részt diákjaink. Nagy élményként maradt meg ez a közös találkozás nemcsak diákjaink, hanem pedagógusaink körében is. Majd Kiskőszeg kilátójáról tekintettük meg a vén Dunát. Délután városnéző sétára indultunk Zágrábban. Meglátogattuk a Káptalandombon emelt székesegyházat, benne a Szent István kápolnával, ahol Szent László koronázási palástját is láttuk. A káptalandombi városrészből átsétáltunk a Felsővárosba, itt található a Jellasics tér, valamint a Szent Márk tér a Szent Márk templommal. Késő este értünk Szamoborba, ahol a szállásunk volt.

3. napon a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk. A tersattói Mária búcsújáró templom kápolnája magyar hadihajók emlékét őrzi. Felsétáltunk Tersatto várába. A tersattói lépcsőkön lesétálva megismerkedtünk Fiume történelmi belvárosával, a korzón található Óratoronnyal, a kikötővel és annak magyar felirataival, a magyar időben épült fontos épületekkel: a Kormányzói Palota, az Adria-palota stb.

Felkerestük a magyar feliratú kikötői bójákat és a Baross- emléktáblát. Megtekintettük az egykori magyar uralkodás fő jelképében a Kormányzói Palotában kialakított múzeum tárlatát. Délután érkeztünk meg Lovranba, és egy tengerparti sétával zártuk a napot.

4. napon Lovran ékszerdoboz óvárosában felkerestük azt a villát, ahol Feszty Árpád is elhunyt. Sétáltunk a tengerparton a híres, sziklába vájt sétányon és felkeressük a Hotel Palace Bellevue-t, amely Markusovszky Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt. Emlékét tábla őrzi a szálloda falán. Fakultatív programként hajókáztunk az Adrián. Miután visszaértünk a szállásunkra adódott a lehetőség és alkalom, hogy megfürödhessünk a horvát tengerben. Este vetélkedőt szerveztünk a Rákóczi-emlékév kapcsán, különös tekintettel a szabadságharc déli végekhez való kötődéseivel.

Az 5. napon először Varasdra érkeztünk. Városnézésünk során felkerestük az Erdődyek várkastélyát, és tettünk egy sétát Európa talán legszebb barokk belvárosában. Itt láthattuk a Megyeházát, a Draskovics Palotát, a székesegyházat és a gyönyörű városházát is. Tanulmányi kirándulásunk utolsó célállomása Csáktornya volt, a Zrínyiek sasfészke. A vár ma a Muraközi Múzeum otthona. Itt megkoszorúztuk Zrínyi Miklós költő és hadvezér emlékművét, majd élményekkel telve, kellőképpen elfáradva indultunk haza.

Kísérő nevelők voltak: Vilmosné Makó Judit, Kálnásiné Katona Judit, Dienes László, Szabó Tímea.

Az értékelő órán a kiránduláson készített fotók segítségével szemléltettük és mutattuk be a Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tanulóinak a kirándulás élményeit, eseményeit, kiállítottuk az előkészítő órán elkészített posztereket.