„A Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének támogatása” NEMZ-N-23-0018. pályázati azonosítószámú projekt beszámolója

„A Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének támogatása” NEMZ-N-23-0018. pályázati azonosítószámú projekt beszámolója

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat által a NEMZ-N-23-0018 azonosítószámon  30.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk “A Széchenyi István Katolikus Német Nemeztiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda fejlesztésének támogatása” céljából. 

Minden nép életében fontos múltjának megismerése, értékeinek fenntartása és ismereteinek

továbbadása az utódnemzedék számára. Régen dédelgetett álmunk vált valóra a pályázati projekt megvalósításával. A projekt keretén belül Kelet–Magyarországon elsőként hoztuk létre egy olyan nemzetiségi tanösvényt, amely a szatmári svábok életét, kulturális jellegzetességeit, történelmi múltját mutatja be. A nemzetiségi tanösvény a Schwabenhain (Sváb Liget) elnevezést kapta. A tanösvény nyolc stációból áll, amely bemutatja a svábok betelepítését, építészetét, életmódját, öltözködését, táplálkozásukat, szokásaikat, nyelvjárásukat és deportálásukat.  Emellett kialakítottunk egy közösségi teret, ahol a nemcsak tanulóink, hanem az intézménybe látogató vendégek is visszacsöppenhetnek az elmúlt századok sváb falvainak miliőjébe. Itt bemutattuk a használati tárgyaikat, a katolikus hitüket és két gyönyörű népviseleti ruhát tekinthetnek meg.

A kiállítás különleges darabja egy szobrászművész által elkészített „Ulmer Schachtel”, egy olyan dereglye, amivel Németországból érkeztek a svábok Magyarországra 300 évvel ezelőtt Budapestre.

A hitelesség biztosításának érdekében felkértük szakértőnek Lukácsné dr. Marinka Melinda PhD tudományos munkatársat, aki a szatmári svábok életét kutatta és dolgozta fel.

Nagyon fontosnak tartjuk a német nyelv ismeretét és minél magasabb szintű művelését. Azért, hogy tanulóink magas szintű oktatásban részesüljenek, kialakítottunk egy nyelvi labort, ahol lehetővé vált, hogy iskolánk akkreditációt szerezve DSD nyelvvizsga központként is tudjon működni. 24 munkaállomást helyeztünk el, amelyeken nyelvi szoftvereken keresztül tudnak a Baján szakmailag felkészített tanárok frontálisan kiscsoportban, egyénileg tudnak dolgozni.  A hagyományok ápolásának fényében a projekt keretén belül 20 pár szatmári sváb népviseleti ruhát készíttettünk el, amely még közelebb viszi a gyermekeket a szatmári svábok egykori életéhez és egyúttal lehetővé teszi az abban való szereplés által annak megélését is. A német nemzetiségi játékok színteréhez rekortán burkolattal elkészített területet hoztunk létre, amelyet használhatnak a hon és népismereti órákon, valamint a kétnyelvű nemzetiségi testnevelésórán. Jobb kihasználtság érdekében, a tanösvény 8 db két nyelvű tábláit, 4 db belső rollupon (mindegyiken 2 stáció jelenik meg a kinti pontos másaként) is megjelenítettük a gyermekek tanulási igényeinek megfelelően. Ennek a projektnek a megvalósulása nemcsak a német nemzetiségi nyelv ismeretét, tanulását erősíti, hanem az udvaron elhelyezett táblák bemutatják a városlakóknak, vagy a városba érkezőknek is a több mint 300 éves szatmári svábok életét. Egy olyan intézményben, amely 1906-ban Magyar Polgári Királyi intézményként működött.

Jelenkori változó világunkban, még jobban értelmet nyert a hagyományok tudatos ápolása és az identitásunk megőrzése.

 Ezen okoknál fogva, a projekt lehetőséget biztosít a gyermekeknek a sváb kultúra megismerésére, a német nyelv használatára és fontosságára, valamint a család értékeire. A projekt bemutatásra került, az iskola, facebookján, a megfelelő logók használatával. A Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat facebook oldalán, valamint támogatói táblát helyeztünk el a tanösvényen, a közösségi térben. A projekt bemutatásra került szórólapon is. A tanösvény minden idelátogató gyermeknek felnőttnek plusz információt ad a svábság történetéről.

Mátészalka, 2023. 12. 04.

Dienes Béla

igazgató

SvabLiget_0001
SvabLiget_0003
SvabLiget_0004
SvabLiget_0005
SvabLiget_0006
SvabLiget_0007
SvabLiget_0008
SvabLiget_0012
SvabLiget_0015
SvabLiget_0017
SvabLiget_0020
SvabLiget_0025
SvabLiget_0033
SvabLiget_0034
SvabLiget_0038
SvabLiget_0042
SvabLiget_0049
SvabLiget_0056
SvabLiget_0057
SvabLiget_0058
SvabLiget_0061
SvabLiget_0067
SvabLiget_0072
SvabLiget_0073
SvabLiget_0075
SvabLiget_0081
SvabLiget_0089
SvabLiget_0099
SvabLiget_0104
SvabLiget_0105
SvabLiget_0113
01
02
03
04
05