Határtalanul – „Erdélyi körutazás, élményekkel az egykori Szászföldön és Székelyföldön”

„Erdélyi körutazás, élményekkel az egykori Szászföldön és Székelyföldön”

Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2022/1-000932

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul! Program keretében (Pályázati azonosító: HAT-KP-1-2022/1-000932) iskolánk 29 hetedikes tanulója 3 kísérő pedagógussal április 24-28. között színes programokkal teli napokat tölthettek Erdélyben. A pályázaton elnyert támogatás értéke 3 695 925 Ft.  Pályázat -címe: „Erdélyi körutazás, élményekkel az egykori Szászföldön és Székelyföldön”. Kirándulásunk célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek magyarságával és erősítsük egymásban az együvé tartozás érzését. Az utazás során a meglátogatott helyszínekhez kötődő legendákkal is megismerkedtünk. Aradon a Szabadság-szobrot néztük meg, megismerkedtünk Déván a Szent Ferenc Alapítvány által nevelt hasonló életkorú diákok életkörülményeivel, Nagyszebenben megemlékeztünk a történelmi eseményekről, városnéző sétát tettünk Brassóban, Törcsváron a szász határvárhoz látogattunk, majd a Csíksomlyói Kegytemplomba látogattunk.  Agyagfalván a Berzencei László Általános Iskolába látogattunk és külhoni iskolai csoport közös tevékenységeként bemutattuk egymásnak iskolánkat, kapcsolatot teremtettünk egymással. A tanulók és kísérőik felejthetetlen, maradandó élményeket szereztek, megismételhetetlen pillanatokat éltek át. A diákok számára kézzelfoghatóvá váltak a korábban megtanult ismeretek. A kirándulást szülőértekezlet előzte meg, amely során a szülők tájékoztatást kaptak a programokról, időpontokról, várható költségekről.

Kirándulás előtt előkészítő óra keretén belül feltérképeztük azokat a helyszíneket, ahová ellátogattunk, csoportos foglalkozásokon keresztül projektmunkát készítettek a gyerekek, ezzel is ismertetve a kirándulás részleteit, nevezetességeit, jelentőségét.

1. nap

Aradon megnéztük az egyik legnagyszerűbb magyar szoborcsoportot, Zala György monumentális alkotását, a hányattatott sorsú, 1848-49-es szabadságharc mártírjainak emléket állító Szabadság-szobrot, amelyet 1890-ben állítottak fel. 1925-ben elbontották, majd 2004-ben újra felállították a Megbékélés parkban. A szabadságharc mártírjaira koszorúzással is megemlékeztünk. Utunk tovább folytatódott Déva várához, a Maros partjára. Mielőtt elfoglaltuk szállásunkat, ellátogattunk a Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott intézménybe, ahol találkozhattunk nehéz sorsú gyermekekkel, és átadhattuk nekik pénzadományainkat.

Első esténket Csernakeresztúron töltöttük.

001
DSC_0511
02
03
04
05
06

2. nap

Vajdahunyad várához utaztunk, amelyet a „Várak királya”-nak is neveznek. Hermannstadt/Nagyszeben, a szászság legfőbb városának és 2007-ben Európa Kulturális Fővárosának látványa sem maradhatott el. Átmentünk a Hazugok hídján, meglátogattuk a Kis-, Nagy- és Huet piactereket. Délután a kerci cisztercita templom és apátság romjaihoz tértünk, amelyek a magyar haza legfantasztikusabb egyházi, építészeti és történelmi emlékhelyei közé tartoznak.

Szállásunkat Nagyajta és Középajta között, a Fűzi -tó Panzióban foglaltuk el.

01
02
03
04
05
06

3. nap

Első állomásunk a Haszman Pál Múzeumhoz vezetett, Székelyföld leggazdagabb skanzenjébe. A nagy kapun belépve mindenki megtorpant egy pillanatra, hiszen egy hatalmas és gyönyörű park tárult a szemünk elé, középen nemesi udvarházzal, kúriával.

Utunk Törcsvárra vezetett, a káprázatos szász határvárhoz. A várat Nagy Lajos király parancsára építették, hogy az ide helyezett őrséggel visszaverhessék a Törcsvári-szoros útján betörő zsákmányra éhes havasalföldi csapatok támadását.

Brassóban meglátogattuk közép-Európa egyik legnagyobb gótikus templomát, a Fekete templomot. A kedvezőtlen, esős idő ellenére is végig sétáltunk Európa legkeskenyebb utcáján, a Cérna utcán, ellátogattunk a főtérre és megismerkedtünk a szász és magyar történelmi nevezetességekkel.

Ismét a Fűzi-tó panzióban szálltunk meg.

01
02
03
04
05
06
07

4. nap

„A céhek és udvarterek városába” utaztunk, Kézdivásárhelyre, megtekintettük Gábor Áron ágyús szobrát, betértünk a Céhtörténeti Múzeumba, ahol a gyönyörű székely népviseletbe öltöztetett babák elvarázsolták diákjainkat a különböző középkori mesterségek ismerkedése mellett.

Délután felkerestük a Csíksomlyói Kegytemplomot, és fohászkodtunk a több mint 500 éves csodatévő Mária szobor előtt.

Esténket Székelyszentléleken töltöttük, az Edit és Márta vendégházakban.

01
02
03
04
05
06

5. nap

Reggel utunk Agyagfalvára vezetett, a Berzencei László Általános Iskolába. Kapcsolatot teremtettünk egymással, bemutattuk iskolánkat, településeinket. Átadtuk adományainkat, amely egyben településünk helyi jellegzetessége.

Kirándulásunk utolsó állomása az Agyagfalvi emlékmúzeum, amely a székely nemzetgyűlés hagyományos helyszínén a székely nép haditetteinek állít emléket. Kápolnási Zsolt tanár úr által diákjaink fantasztikus történelemórán érezték magukat.

Köszönetünket fejezzük ki minden felejthetetlen pillanatért, áldozatos munkáért, a biztonságos útért a hajdúböszörményi Kathy Busz-nak, buszsofőrnek, idegenvezetőnknek Fülöp Antóniának, a kísérő pedagógusoknak: Kovácsné Stamusz  Katalin, Veresné Bulyáki Éva és Nagyhaju-Fleisz Júlia tanárnőknek.

01
02
03
04